Новини
Допълнителен списък на сключени договори по процедура "Подобряване на производствения капацитет

Допълнителен списък на сключени договори по процедура "Подобряване на производствения капацитет

Допълнително е сключен 1 (един) брой договор за безвъзмездна финансова помощ с общ размер на допустимите разходи 1 666 300 лв. и размер на помощта 999 780 лв.
25.01.2016
назад