Новини

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

На 28.06.2017 г. Министерство на икономиката отвори процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“
28.06.2017

Отхвърлени проекти по процедура "Енергийна ефективност за МСП"

Списък на проектните предложения, които не преминават етап на оценка на административно съответствие и допустимост
02.05.2017

Одобрени проекти по схема „Добри и безопасни условия на труд”

Одобрен оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”
18.04.2017

Очаква се публикуване на класирането по процесура "Добри и безопасни условия на труд"

Очаква се Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси" да публикува списъка с одобрени за финансиране проекти в срок до 15 април 2017 г.
06.04.2017

Проект на документация по процедура "Обучения за заети лица"

УО на ОП РЧР публикува проект на условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
28.03.2017

В секцията новини Фименко ще се опитва да държи клиентите си в течение на промени по оперативните програми, нови регламенти и изисквания, нови програми за кандидатстване, както и всякакви полезни и интеренси факти от България и света. Също така Фирмата ще обновява информация относно цени, нови услуги, които предлага и отворени позиции за работа.